fbpx

Visie

Ik geloof in het belang van authentieke verbinding, voor jezelf en voor deze wereld. In eerste instantie authentieke verbinding met je unieke pure zelf, wie je echt bent, je essentie. Om op die manier jouw unieke kracht ten volle tot uiting te laten komen. De wereld heeft deze nodig, zo is er maar één! Jouw unieke mix van eigenschappen en talenten maakt je bijzonder. Op bepaalde vlakken kan je binnen de maatschappelijke norm vallen, op andere vlakken erbuiten. Of helemaal erbinnen, of helemaal erbuiten. Iedereen is nodig en mag zijn bijdrage leveren in het grotere geheel. Ik geloof in vernieuwend werken waar dat gepast en nodig voelt.
Een authentieke verbinding met wie je echt bent, is nodig om je echt goed en energiek in je vel te voelen, rust en zelfvertrouwen te ervaren, om helemaal open te bloeien, om contact te kunnen maken met de antwoorden die in jezelf te vinden zijn, je grenzen te voelen en durven aangeven,… Enkel door een authentiek contact met jezelf aan te gaan, kan je in een authentieke verbinding gaan met je ruimere omgeving (anderen, de natuur) en worden we daar allemaal beter van.
Ik geloof dat er een hoge nood is aan oprecht contact met elkaar in deze wereld en het belang om daar invulling aan te geven.

Hoe wil ik dit doen?  Door gebruik te maken van passende en soms vernieuwende concepten/denkkaders (waar je uit meeneemt wat je kan gebruiken en het laat voor wat het is als het niet past bij jou) en door een kracht aan te spreken die in iedereen aanwezig is: sensitiviteit, voelen. Voelen in al zijn dimensies: tastzin, contact met je eigen lichaam en gevoelens, op energetisch vlak, intuïtie,… Ik wil voelen opnieuw de gepaste plek geven die ze verdient, naast het mentale stuk. Voelen en denken: samen een volwaardig geheel.

Bij een groep mensen mag die gevoeligheid (opnieuw) ontdekt worden, bij anderen gaat het over hoe om te gaan met sensitiviteit zodat het opnieuw als kracht kan ingezet worden. Of misschien wel een combinatie van beiden.

Hiertoe bied ik individuele sessies en workshops aan. Van harte welkom! Iedereen is uniek, iedereen is sensitief. Laten we er (terug) verbinding mee maken, laten we terug verbinden!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close